Заповідна Дніпропетровщина

Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини

Охороняймо природні скарби
Степового Придніпров’я

Добре відомо, що сучасний стан відносин Людини і Природи на планеті Земля залишається дуже далеким від бажаного. Наслідком цього є велика кількість проблем планетарного рівня, серед яких зміни клімату, засмічення територій, погіршення якості прісної води, зменшення кількості представників флори і фауни. Але деякі з перелічених проблем можна зменшити створенням та поширенням розмірів та якості утримання природно-заповідних територій.

І. Природна спадщина Дніпропетровщини

Змінюваний людиною протягом тисячоліть, а найбільше за останні 200 років, ще й сьогодні приваблює і втішає погляд подорожнього Придніпровський край мальовничістю, різноманіттям і гармонійною стриманістю пейзажів. Однак справжніми перлинами, а іноді – діамантами спалахують по степах Дніпропетровщини найдорожчі його частини, найчарівніші куточки – осередки, де збереглася дика, первісна природа. Така, якою бачили її запорожці, праслов’яни, а може навіть скіфи та оріони. На території Дніпропетровщини налічується декілька десятків ділянок, де збереглися осередки живої природи.

37

Альманах «Свята справа» розповідає про величезні багатства дикої природи Дніпропетровщини, маловідомих і невідомих
для багатьох її жителів проблемах, про людей,
які самовіддано зберігають природу.

ІІ.Природні заповідники та пам’ятки природи Дніпропетровщини

В регіоні існує 139 об’єктів природно-заповідного фонду (1,7% від площі Дніпропетровської області). незважаючи на низку гострих проблем сучасної заповідної справи в Україні, простежується позитивна динаміка розвитку природно-заповідного фонду області. Особливо помітні зміни сталися за останні кілька років, хоча основу для цього природоохоронці готували всі попередні десятиріччя. За період 2008 – 2010 років площа природно-заповідного фонду області збільшилася більш ніж наполовину. За цей час створено 22 нових об’єкти, у тому числі й два перших у регіоні регіональних ландшафтних парки, перший в області дендропарк, а решта – ландшафтні заказники загальнодержавного та місцевого значення і одна ботанічна пам’ятка природи.

12410

III. Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету

Ботанічний сад ДНУ в центрі великого промислового міста – це справжній оазис флори серед антропогенного міського середовища. один з основних напрямків роботи Ботанічного саду – відновлення та збереження колекції рідкісних та зникаючих видів світової та місцевої флори, яка нараховує на сьогодні більш 90 видів.
1. Кавун,М.Є. Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету ім.. Олеся Гончара. /М.Є. Кавун, В.С.Савчук, В.Ф.Опанасенко // Экополис. – 2009. - №1(18). – С.12 - 17

2. Опанасенко, В.Ф. Роль Ботанічного саду Дніпропетровського націонал ьного університету в збереженні та поліпшенні стану антропогенно-порушених теритоій природних екосистем /Опанасенко В.Ф., Кабар А.М. //Екологічний вісник. – 2007. - №5-6. – С. 20

3. Терентьева, Н. Зеленая сокровищница Днепропетровска /Наталия Терентьева. // Вісті Придніпров'я.- 2010. - № 65 (14 вересня). - С. 16

IV. Червона книги Дніпропетровської області. Рослинний світ

"Кожна частка Землі священна,
кожне сяйво соснової шпильки,
кожний піщаний берег, кожний туман у лісі,
кожна лука і дзинкотлива комаха є священними"
/Вождь північноамериканських індіанців Сієтл/

Для кожного з нас краса природи пов'язана перш за все з пейзажами рідного краю. Рослинний світ України вражає багатством і різноманіттям. Рослинність лісів, степів, луків, боліт дуже багата і налічує понад 25 тисяч видів рослин. Дніпропетровська область знаходиться в Степовій зоні України, природний рослинний покрив тут зберігся у вигляді фрагментів на загальному фоні розораних площ і представляє собою вузькі смуги по річкових долинах, балках, на площах відчужень, вздовж залізничних колій, а також на природоохоронних територіях у межах природозаповідного фонду. Дніпропетровщина - унікальний край. Багато віків ми користувалися її багатствами, примножуючи славу Придніпров'я. Збереження біорізноманіття - одна з основних "цілей тисячоліття" для України і для нашого регіону. Тому люди, які проживають на нашій землі, повинні мати інформацію, оцінити те природне багатство, яким наділена Дніпропетровщина.

 

Книга присвячена памяті першого катеринославського ботаніка і еколога Івана Яковича Акінфієва.

Червона книга видана у 2010 році за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та за сприяння Дніпропетровської обласної організації ВЕЛ.

Таку книгу вже давно чекали користувачі бібліотек міста та області: студенти, старшокласники, вчителі-біологи, всі небайдужі до рідної природи.
А.П.Травлєєв, член-кореспондент НАН України, професор кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології у передмові зазначив, що видання Червоної книги Дніпропетровщини є підсумком багаторічних кропітких досліджень. Це унікальне видання зіграє вирішальну роль у збереженні флори степового Придніпров'я, територія якого зосереджена на перехресті флористичних областей - Середземномор'я, Полісся і тайги, Кавказу і Середньої Азії.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ПОЗНАЙОМИТИСЯ
З КНИГАМИ В БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІАЛІ № 4