Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)

 Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ) /Під редакцією О.Є. Пахомова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Новий друк", 2011. - 488 с.
 
 
 
"...Із природою справа зовсім інакша,, ніж, скажімо,
з палацами, зруйнованими війною, - їх можна
відбудувати. Коли ж знищити живий світ, то 
ніхто вже , жодна сила не зможе створити
його знову." 
Б.Гржимек 
  В природі все тісно повязано. І людина, котра стала частиною Природи, також повязана з довкіллям - землею, річками, повітрям та всіма іншими істотами, що живуть навкруги. На жаль, у наші дні майже немає таких тварин, котрим не загрожувало б вимирання з вини людей.
  Втручання людини в життя природи годі зупинити. Але всім нам треба прагнути до того, щоб не завдавати їй шкоди, щоб вона якомога менше страждала від нашого втручання.  А для цього треба знати й любити Природу, знати тварин, що живуть на нашій планеті поруч і одночасно з нами, їхні звички та спосіб життя.  Знати, щоб зберегти й захистити.
  Фауна Катеринославської губернії, як невід'ємний компонент існування людини на цих теренах, привертала увагу дослідників ще з кінця ХVІІІ століття.
   Планомірні і цілеспрямовані зоологічні дослідження проводились на Дніпропетровщині поетапно. На першому етапі були організовані фауністичні дослідження по вивченню комплексів тварин із розробленням рекомендацій  по їх раціональному використанню та охороні.
  Наступний етап був повязаний із масштабними роботами по будівництву гідроелектростанцій на Дніпрі. У цей час було організовано перші в Радянському Союзі дослідження формування фауністичних водно-болотних комплексів в умовах водосховищ; проводились масштабні комплексні гідробіологічні дослідження фауни та її змін, що відбулися під впливом зарегулювання р.Дніпро.
  Значний обсяг зоологічних та екологічних досліджень проведено у складі Комплексної експедиції по вивченню штучних і природних степових лісів, у результаті чого вдалося з'ясувати доволі детальну картину фауни долин р.Самара із основними притоками, Оріль, Базавлук, Інгулець.
  Проводилась значна дослідницька робота на територіях рекультивації Західного Донбасу, Криворіжжя, Орджонікідзевських і Марганецьких рудорозробок, на кризових територіях окол. міст Жовті Води і  Дніпродзержинськ. Особлива увага приділяється дослідженням існування фауни в умовах урбоекотопів Дніпропетровської агломерації.
 
    Хто створив цю книгу:
 
  У "Червоній книзі Дніпропетровської області. Тваринний світ" представлений критичний аналіз попередніх списків рідкісних і зникаючих видів тварин області, з доповненням багатьох видів, та включенням нових, знайдених при масштабних експедиціях останніх років.
   Всього до списку внесено 424 види рідкісних і зникаючих тварин регіону, серед яких не тільки види, що мають рідкісний статус у регіоні, а й тварини, рекомендовані до охорони такою поважною світовою організацією як Міжнародний союз охорони природи.
 
           
 
 
           
 
 
    "Це унікальне регіональне видання, аналогів якому в Україні ще немає. Сподіваюсь, що ця книга стане вирішальною та незамінною у справі охорони, збереження, вивчення та відтворення рідкісних і зникаючих видів фауни Дніпропетровщини", - так висловився в Передмові до видання  О.Є.Пахомов, доктор біологічних наук, декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 "Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ" має науково-прикладне значення  і буде корисною для фахівців в галузі зоології, екології, заповідної справи, викладачів, аспірантів, студентів і школярів за багатьма спеціальностями напрямку біологія.
 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ПОЗНАЙОМИТИСЬ З КНИГОЮ
В БІБЛІОТЕЦІ №4
 ЗА АДРЕСОЮ: ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ,3
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК  - 778-85-15