Діївський лісопарк


Ілюшіна,С.П. Діївський лісопарк - перспективна рекреаційна зона/С.П.Ілюшіна
//Экополис. - 2004. - №1(13). - С.13 - 16