Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)

 Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ) /Під редакцією О.Є. Пахомова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Новий друк", 2011. - 488 с.
 
 
 
"...Із природою справа зовсім інакша,, ніж, скажімо,
з палацами, зруйнованими війною, - їх можна
відбудувати. Коли ж знищити живий світ, то 
ніхто вже , жодна сила не зможе створити
його знову." 
Б.Гржимек 
  В природі все тісно повязано. І людина, котра стала частиною Природи, також повязана з довкіллям - землею, річками, повітрям та всіма іншими істотами, що живуть навкруги. На жаль, у наші дні майже немає таких тварин, котрим не загрожувало б вимирання з вини людей.
  Втручання людини в життя природи годі зупинити. Але всім нам треба прагнути до того, щоб не завдавати їй шкоди, щоб вона якомога менше страждала від нашого втручання.  А для цього треба знати й любити Природу, знати тварин, що живуть на нашій планеті поруч і одночасно з нами, їхні звички та спосіб життя.  Знати, щоб зберегти й захистити.
  Фауна Катеринославської губернії, як невід'ємний компонент існування людини на цих теренах, привертала увагу дослідників ще з кінця ХVІІІ століття.
   Планомірні і цілеспрямовані зоологічні дослідження проводились на Дніпропетровщині поетапно. На першому етапі були організовані фауністичні дослідження по вивченню комплексів тварин із розробленням рекомендацій  по їх раціональному використанню та охороні.
  Наступний етап був повязаний із масштабними роботами по будівництву гідроелектростанцій на Дніпрі. У цей час було організовано перші в Радянському Союзі дослідження формування фауністичних водно-болотних комплексів в умовах водосховищ; проводились масштабні комплексні гідробіологічні дослідження фауни та її змін, що відбулися під впливом зарегулювання р.Дніпро.
  Значний обсяг зоологічних та екологічних досліджень проведено у складі Комплексної експедиції по вивченню штучних і природних степових лісів, у результаті чого вдалося з'ясувати доволі детальну картину фауни долин р.Самара із основними притоками, Оріль, Базавлук, Інгулець.
  Проводилась значна дослідницька робота на територіях рекультивації Західного Донбасу, Криворіжжя, Орджонікідзевських і Марганецьких рудорозробок, на кризових територіях окол. міст Жовті Води і  Дніпродзержинськ. Особлива увага приділяється дослідженням існування фауни в умовах урбоекотопів Дніпропетровської агломерації.
 
    Хто створив цю книгу:
 
  У "Червоній книзі Дніпропетровської області. Тваринний світ" представлений критичний аналіз попередніх списків рідкісних і зникаючих видів тварин області, з доповненням багатьох видів, та включенням нових, знайдених при масштабних експедиціях останніх років.
   Всього до списку внесено 424 види рідкісних і зникаючих тварин регіону, серед яких не тільки види, що мають рідкісний статус у регіоні, а й тварини, рекомендовані до охорони такою поважною світовою організацією як Міжнародний союз охорони природи.
 
           
 
 
           
 
 
    "Це унікальне регіональне видання, аналогів якому в Україні ще немає. Сподіваюсь, що ця книга стане вирішальною та незамінною у справі охорони, збереження, вивчення та відтворення рідкісних і зникаючих видів фауни Дніпропетровщини", - так висловився в Передмові до видання  О.Є.Пахомов, доктор біологічних наук, декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 "Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ" має науково-прикладне значення  і буде корисною для фахівців в галузі зоології, екології, заповідної справи, викладачів, аспірантів, студентів і школярів за багатьма спеціальностями напрямку біологія.
 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ПОЗНАЙОМИТИСЬ З КНИГОЮ
В БІБЛІОТЕЦІ №4
 ЗА АДРЕСОЮ: ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ,3
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК  - 778-85-15 

Заповідна Дніпропетровщина

Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини

Охороняймо природні скарби
Степового Придніпров’я

Добре відомо, що сучасний стан відносин Людини і Природи на планеті Земля залишається дуже далеким від бажаного. Наслідком цього є велика кількість проблем планетарного рівня, серед яких зміни клімату, засмічення територій, погіршення якості прісної води, зменшення кількості представників флори і фауни. Але деякі з перелічених проблем можна зменшити створенням та поширенням розмірів та якості утримання природно-заповідних територій.

І. Природна спадщина Дніпропетровщини

Змінюваний людиною протягом тисячоліть, а найбільше за останні 200 років, ще й сьогодні приваблює і втішає погляд подорожнього Придніпровський край мальовничістю, різноманіттям і гармонійною стриманістю пейзажів. Однак справжніми перлинами, а іноді – діамантами спалахують по степах Дніпропетровщини найдорожчі його частини, найчарівніші куточки – осередки, де збереглася дика, первісна природа. Така, якою бачили її запорожці, праслов’яни, а може навіть скіфи та оріони. На території Дніпропетровщини налічується декілька десятків ділянок, де збереглися осередки живої природи.

37

Альманах «Свята справа» розповідає про величезні багатства дикої природи Дніпропетровщини, маловідомих і невідомих
для багатьох її жителів проблемах, про людей,
які самовіддано зберігають природу.

ІІ.Природні заповідники та пам’ятки природи Дніпропетровщини

В регіоні існує 139 об’єктів природно-заповідного фонду (1,7% від площі Дніпропетровської області). незважаючи на низку гострих проблем сучасної заповідної справи в Україні, простежується позитивна динаміка розвитку природно-заповідного фонду області. Особливо помітні зміни сталися за останні кілька років, хоча основу для цього природоохоронці готували всі попередні десятиріччя. За період 2008 – 2010 років площа природно-заповідного фонду області збільшилася більш ніж наполовину. За цей час створено 22 нових об’єкти, у тому числі й два перших у регіоні регіональних ландшафтних парки, перший в області дендропарк, а решта – ландшафтні заказники загальнодержавного та місцевого значення і одна ботанічна пам’ятка природи.

12410

III. Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету

Ботанічний сад ДНУ в центрі великого промислового міста – це справжній оазис флори серед антропогенного міського середовища. один з основних напрямків роботи Ботанічного саду – відновлення та збереження колекції рідкісних та зникаючих видів світової та місцевої флори, яка нараховує на сьогодні більш 90 видів.
1. Кавун,М.Є. Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету ім.. Олеся Гончара. /М.Є. Кавун, В.С.Савчук, В.Ф.Опанасенко // Экополис. – 2009. - №1(18). – С.12 - 17

2. Опанасенко, В.Ф. Роль Ботанічного саду Дніпропетровського націонал ьного університету в збереженні та поліпшенні стану антропогенно-порушених теритоій природних екосистем /Опанасенко В.Ф., Кабар А.М. //Екологічний вісник. – 2007. - №5-6. – С. 20

3. Терентьева, Н. Зеленая сокровищница Днепропетровска /Наталия Терентьева. // Вісті Придніпров'я.- 2010. - № 65 (14 вересня). - С. 16

IV. Червона книги Дніпропетровської області. Рослинний світ

"Кожна частка Землі священна,
кожне сяйво соснової шпильки,
кожний піщаний берег, кожний туман у лісі,
кожна лука і дзинкотлива комаха є священними"
/Вождь північноамериканських індіанців Сієтл/

Для кожного з нас краса природи пов'язана перш за все з пейзажами рідного краю. Рослинний світ України вражає багатством і різноманіттям. Рослинність лісів, степів, луків, боліт дуже багата і налічує понад 25 тисяч видів рослин. Дніпропетровська область знаходиться в Степовій зоні України, природний рослинний покрив тут зберігся у вигляді фрагментів на загальному фоні розораних площ і представляє собою вузькі смуги по річкових долинах, балках, на площах відчужень, вздовж залізничних колій, а також на природоохоронних територіях у межах природозаповідного фонду. Дніпропетровщина - унікальний край. Багато віків ми користувалися її багатствами, примножуючи славу Придніпров'я. Збереження біорізноманіття - одна з основних "цілей тисячоліття" для України і для нашого регіону. Тому люди, які проживають на нашій землі, повинні мати інформацію, оцінити те природне багатство, яким наділена Дніпропетровщина.

 

Книга присвячена памяті першого катеринославського ботаніка і еколога Івана Яковича Акінфієва.

Червона книга видана у 2010 році за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та за сприяння Дніпропетровської обласної організації ВЕЛ.

Таку книгу вже давно чекали користувачі бібліотек міста та області: студенти, старшокласники, вчителі-біологи, всі небайдужі до рідної природи.
А.П.Травлєєв, член-кореспондент НАН України, професор кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології у передмові зазначив, що видання Червоної книги Дніпропетровщини є підсумком багаторічних кропітких досліджень. Це унікальне видання зіграє вирішальну роль у збереженні флори степового Придніпров'я, територія якого зосереджена на перехресті флористичних областей - Середземномор'я, Полісся і тайги, Кавказу і Середньої Азії.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ПОЗНАЙОМИТИСЯ
З КНИГАМИ В БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІАЛІ № 4

Червона книга Дніпропетровської області.

Віртуальна виставка однієї книги:
Червона книги Дніпропетровської області. Рослинний світ

"Кожна частка Землі священна,
кожне сяйво соснової шпильки,
кожний піщаний берег, кожний туман у лісі,
кожна лука і дзинкотлива комаха є священними"
/Вождь північноамериканських індіанців Сієтл/


Для кожного з нас краса природи пов'язана перш за все з пейзажами рідного краю. Рослинний світ України вражає багатством і різноманіттям. Рослинність лісів, степів, луків, боліт дуже багата і налічує понад 25 тисяч видів рослин.
Дніпропетровська область знаходиться в Степовій зоні України, природний рослинний покрив тут зберігся у вигляді фрагментів на загальному фоні розораних площ і представляє собою вузькі смуги по річкових долинах, балках, на площах відчужень, вздовж залізничних колій, а також на природоохоронних територіях у межах природозаповідного фонду.
Дніпропетровщина - унікальний край. Багато віків ми користувалися її багатствами, примножуючи славу Придніпров'я. Збереження біорізноманіття - одна з основних "цілей тисячоліття" для України і для нашого регіону. Тому люди, які проживають на нашій землі, повинні мати інформацію, оцінити те природне багатство, яким наділена Дніпропетровщина.
Бібліотека - філіал № 4, маючи екологічний профіль в роботі, співпрацює з Всеукраїнською екологічною лігою (ВЕЛ). Нещодавно Голова обласної організації ВЕЛ, доктор біологічних наук, професор Юрій Іванович Грицан та голова міського осередку ВЕЛ Алла Михайлівна Андрух зробили бібліотеці безцінний дарунок - книгу:
"Червона книга Дніпропетровської
області. (Рослинний світ)"

1www.library4.dp.ua="" />

Книга присвячена памяті першого катеринославського ботаніка і еколога Івана Яковича Акінфієва.
Червона книга видана у 2010 році за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та за сприяння Дніпропетровської обласної організації ВЕЛ.
Таку книгу вже давно чекали користувачі бібліотек міста та області: студенти, старшокласники, вчителі-біологи, всі небайдужі до рідної природи.
А.П.Травлєєв, член-кореспондент НАН України, професор кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології у передмові зазначив, що видання Червоної книги Дніпропетровщини є підсумком багаторічних кропітких досліджень. Це унікальне видання зіграє вирішальну роль у збереженні флори степового Придніпров'я, територія якого зосереджена на перехресті флористичних областей - Середземномор'я, Полісся і тайги, Кавказу і Середньої Азії.

 Хто створив цю книгу

"Червона книга Дніпропетровської області. Рослинний світ"
упорядкована вченими Дніпропетровського національного університету.
Кандидати біологічних наук, доцент ДНУ Віктор Васильович Тарасов і старший науковий співробітник Борис Олександрович Барановський провели величезну пошукову роботу в природних умовах, опрацювали велику кількість наукових джерел. Саме упорядкування книги зайняло півроку. Вченим допомагали колеги, студенти, аспіранти, любителі природи.

Карта Дніпропетровської області з гідрографічною мережею

До Червоної книги внесено понад 450 рослин, які вже зникли чи потребують захисту.
Книга видана у гарному поліграфічному виконанні, багато ілюстрована малюнками рослин і фотографіями, зокрема тут численні фото рідкісних рослин ботаніка Вадима Манюка та аматора Віктора Дем’янова.

У книзі наведені відомостІ про 451 вид рідкісних та зникаючих рослин Дніпропетровської області (серед них 16 занесені до Світового Червоного списку, 27 видів - до Європейського Червоного списку, 82 - до Червоної книги України). Представлена біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, статус охорони, наукове та практичне значення, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія, картосхема місцезнаходжень. Виявлено ряд нових для Дніпропетровської області рідкісних та зникаючих видів рослин.
Видання Червоної книги Дніпропетровщини має на меті не тільки зафіксувати унікальну флору нашого краю, а й сприяти збереженню природного середовища, захисту неповторного рослинного світу.
Червона книга Дніпропетровської області - до ваших послуг у бібліотеці-філіалі №4, що на масиві Червоний Камінь, 3

Журнали Всеукраїнської екологічної ліги

Бібліотека має підписку на видання "Бібліотеки Всеукраїнської екологічної ліги", яка включає в себе чотири серії: "Природоохоронні акції ВЕЛ", "Екологічна освіта та виховання", "Стан навколишнього середовища", "Охорона навколишнього середовища".
Кожен випуск серії присвячений окремій темі.

3

2

1

Література з екології. Журнали.

Пропонуємо вам познайомитися з журналами екологічної тематики, які є в нашій бібліотеці

12345689

Література з екології. Книги.

До вашої уваги!
Підручники та навчальні посібники з екології

145891010111213141516171819

Ці книги, а також багато інших чекають на вас в нашій бібліотеці!